Archív hirdetmények

 • A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (7100 Szekszárd, Találka tér 4., tel.: 74-419-811) közigazgatási hatósági eljárást folytat.

  Az ügy száma: TO-04M/01/007168-7/2015
   
  Az ügy tárgya: Gyenis Alex képzési támogatás megszüntetése, visszakövetelése
   
  Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: Gyenis Alex 7143 Őcsény, Hunyadi u. 60. sz.
   
  A fentiekben jelzett ügyben a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya  meghozta a TO -04M/01/007168-7/2015. számú döntést, melynek kézbesítése meghiúsult.
   
  A döntés hatóságom hivatalos helyiségében megtekinthető és átvehető 7100 Szekszárd, Találka tér 4. sz. alatt Kovácsné Bertus Györgyi ügyintézőnél.
   
   
  Vörösné Strasser Teréz járási hivatalvezető nevében és megbízása alapján:
   
   
                                                                                                                                 Árvai Attila
                                                                                                                               Osztályvezető
   
  A hirdetmény kifüggesztésének a napja: 2015. augusztus 24.
  A hirdetmény levételének a napja: 2015. szeptember 9.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2015-09-09


 • Ügyiratszám: TO-02M/01/431-4/2015

  Kifüggesztés napja : 2015. év február hó  16. nap – Levétel napja: 2015. év március 4. nap
  Kifüggesztés helye: Dalmand Község Önkormányzati Hivatala
                                     7211 Dalmand, Hősök tere 5.
   
  Eljáró hatóság:
  Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal
  Járási Munkaügyi Kirendeltsége
  Címe: 7200 Dombóvár, Jókai u. 16/A.
   
  Ügyintéző neve:  Nyéki-Venczel Zsuzsanna
  Telefon: 74/566-160
  Fax: 74/566-178
   
  Hirdetmény tárgya: Kelemen Ibolya (7211 Dalmand, Szabadság u. 23.) hatósági ügye.
   
  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (továbbiakban Ket.) alapján az alábbi közleményt bocsátom ki:
   
  Kelemen Ibolya 7211 Dalmand, Szabadság u. 23. szám alatti lakos ismeretlen helyre költözött, ezért a döntés kézbesítése meghiúsult.  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, a Ket. 80.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel az ügyfél a határozatot a hatóságomnál – fenti elérhetőségen – átveheti.
   
  Kelt: Dombóvár, 2015. február 9.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2015-03-04


 • Ügyiratszám: TO-02M/01/409-3/2015

  Kifüggesztés napja : 2015. év február hó  16. nap – Levétel napja: 2015. év március 4. nap
  Kifüggesztés helye: Döbrököz Község Önkormányzati Hivatala
                                     7228 Döbrököz, Páhy u. 45.
   
  Eljáró hatóság:
  Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal
  Járási Munkaügyi Kirendeltsége
  Címe: 7200 Dombóvár, Jókai u. 16/A.
   
  Ügyintéző neve:  Nyéki-Venczel Zsuzsanna
  Telefon: 74/566-160
  Fax: 74/566-178
   
  Hirdetmény tárgya: Szíjártó Zoltán (7228 Döbrököz, Homokhegy u. 47.) hatósági ügye.
   
  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (továbbiakban Ket.) alapján az alábbi közleményt bocsátom ki:
   
  Szíjártó Zoltán 7228 Döbrököz, Homokhegy u. 47. szám alatti lakos ismeretlen helyre költözött, ezért a döntés kézbesítése meghiúsult.  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, a Ket. 80.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel az ügyfél a határozatot a hatóságomnál – fenti elérhetőségen – átveheti.
   

  Kelt: Dombóvár, 2015. február 9.  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2015-03-04


 • Ügyiratszám: TO-02M/01/11150-5/2014

  Kifüggesztés napja : 2014. év november. hó  24. nap – Levétel napja: 2014. év december hó 10. nap
  Kifüggesztés helye: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
                                     7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.
   
  Eljáró hatóság:
  Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
  Címe: 7200 Dombóvár, Jókai u. 16/A.
   
  Ügyintéző neve:  Fenyvesi Kata
  Telefon: 74/566-177
  Fax: 74/566-178
  E-mail cím: fenyvesik@lab.hu
   
  Hirdetmény tárgya: Fodor Roland (7200 Dombóvár, Ady Endre utca 61.) képzési díj, keresetpótló juttatás és helyközi utazási költség visszakövetelő határozat közlése.
   
  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (továbbiakban Ket.) alapján az alábbi közleményt bocsátom ki:
   
  Fodor Roland 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 61. szám alatti lakos ismeretlen helyre költözött, ezért a döntés kézbesítése meghiúsult.  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, a Ket. 80.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel az ügyfél a határozatot a hatóságomnál – fenti elérhetőségen – átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2014-12-10


 • Hirdetmény tárgya: Déling Kft. (7150 Bonyhád, Fáy ltp. 36/6.) ügyében hozott hatósági döntés közlése

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (Ket.) 80. §-a alapján az alábbi hirdetményt bocsátom ki:
   
  Tájékoztatom a Déling Ingatlan és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (7150 Bonyhád, Fáy ltp. 36/6.), hogy TOM/01/1042-9/2013 számon „adóhatóság megkeresése végrehajtás iránt” ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (a címzett cég, valamint cégnyilvántartásba bejegyzett ügyvezetője ismeretlen helyre költözött, és a nyilvántartó hatóság megkeresése sem járt eredménnyel) a Déling Kft. ügyvezetője vagy annak (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt) meghatalmazottja a fenti döntést hatóságomnál – a fenti elérhetőségen, ügyfélfogadási időben – átveheti.
   
  Szekszárd, 2014. március 13.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2014-04-04


 • Tárgy: Fagyas István hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80. § alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom Fagyas István 7200 Dombóvár, Szőlőhegy 007719/2. szám alatti lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (az ügyfél lakcíme, ismeretlen / a küldemény „cím elégtelen” jelzéssel érkezett vissza *, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – fenti elérhetőségen - átveheti.
   

  Kelt: Dombóvár, 2013. szeptember 16.  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2013-10-08


 • Tárgy: Orsós József 7200 Dombóvár (településszintű cím) hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80. § (1) bekezdés a./ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom az Orsós József 7200 Dombóvár településszintű lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (a 7200 Dombóvár Ady utca 39, „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – lenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2013-08-09


 • Tárgy: Orsós József 7200 Dombóvár (településszintű cím) hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80. § (1) bekezdés a./ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom az Orsós József 7200 Dombóvár településszintű lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (a 7200 Dombóvár Ady utca 39, „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – lenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2013-08-09


 • Hirdetmény tárgya: Orsós Irma képzési támogatást visszakövetelő határozat közlése

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § alapján az alábbi közleményt bocsátom ki:
   
  Tájékoztatom Orsós Irma (anyja neve: Csonka Irma; születési hely, idő: Pécs, 1992.04.22.; lakcíme: 7200 Dombóvár, Erzsébet u. 14.), hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Orsós Irma 7200 Dombóvár, Erzsébet u. 14. szám alatti lakos ismeretlen helyre költözött, ezért a döntés kézbesítése meghiúsult. Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, a Ket. 80.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében az ügyfél lakcíme ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat –és lakcímnyilvántartást vezető hatóság megkeresése nem járt eredménnyel, az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – a fenti elérhetőségen - átveheti.
   
  Kelt: Dombóvár, 2013. július 08.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2013-07-26


 • Hirdetmény tárgya: Lapp Alíz (7251 Kapospula, Dózsa Gy. u. 21.) képzési díj és keresetpótló juttatás visszakövetelő határozat közlése.

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § alapján az alábbi közleményt bocsátom ki:
   
  Lapp Alíz 7251 Kapospula, Dózsa Gy. u. 21.  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, a Ket. 80.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel az ügyfél a határozatot a hatóságomnál – fenti elérhetőségen – átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2013-07-01


 • Hirdetmény tárgya: Orsós Irma képzési támogatást visszakövetelő határozat közlése

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § alapján az alábbi közleményt bocsátom ki:
   
  Tájékoztatom Orsós Irma (7200 Dombóvár, Erzsébet u. 14.), hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Orsós Irma 7200 Dombóvár, Erzsébet u. 14. szám alatti lakos ismeretlen helyre költözött, ezért a döntés kézbesítése meghiúsult. Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, a Ket. 80.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében az ügyfél lakcíme ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat –és lakcímnyilvántartást vezető hatóság megkeresése nem járt eredménnyel, az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – a fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2013-06-24


 • Hirdetmény tárgya: Buzás Norbert (7200 Dombóvár, Erzsébet u. 14.) képzési díj és keresetpótló juttatás visszakövetelő határozat közlése.

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § alapján az alábbi közleményt bocsátom ki:
   
  Buzás Norbert 7200 Dombóvár, Erzsébet u. 14.  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, a Ket. 80.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel az ügyfél a határozatot a hatóságomnál – fenti elérhetőségen – átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2013-06-18


 • Hirdetmény tárgya: Néhai Tóth Zoltán Lajos álláskeresési járadék visszakövetelő határozat közlése.

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § alapján az alábbi közleményt bocsátom ki:
   
  Tóth Zoltán Lajos volt 7200 Dombóvár, IV u. 41. szám alatti lakos elhunyt, ezért a döntés kézbesítése meghiúsult. Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, a Ket. 80.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása előre eredménytelennek mutatkozik az ügyfél meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – a fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2013-04-18


 • Tárgy: Ignácz Jánosné 7584 Somogyaracs, Fő u. 61. hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom Ignácz Jánosné 7584 Somogyaracs, Fő u. 61. szám alatti lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen / a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza *, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2012-03-26


 • Tárgy: Orsós Erika 7537 Homokszentgyörgy, Kossuth u. 77. hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom Orsós Erika 7537 Homokszentgyörgy, Kossuth u. 77. szám alatti lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen / a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza *, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2012-03-20


 • Tárgy: Bogdán György 7988 Darány, Petőfi u. 59. hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom Bogdán György 7988 Darány, Petőfi u. 59. szám alatti lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen / a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza *, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2012-03-07


 • Tárgy: Orsós Erika 7537 Homokszentgyörgy, Kossuth u. 77. hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom Orsós Erika 7537 Homokszentgyörgy, Kossuth u. 77. szám alatti lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen / a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza *, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2012-02-22


 • Tárgy: Bogdán György 7988 Darány, Petőfi u. 59. hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom Bogdán György 7988 Darány, Petőfi u. 59. szám alatti lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen / a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza *, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2012-02-08


 • Tárgy: Kalányos Kálmán 7570 Barcs, Szegfű u. 11. hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom Kalányos Kálmán 7570 Barcs, Szegfű u. 11. szám alatti lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen / a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza *, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2012-01-19


 • Tárgy: Rigó Sándor 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. U. 2. 2/17. hatósági ügye

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ alapján az alábbi közleményt bocsátom ki.

  Tájékoztatom Rigó Sándor 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. U. 2. 2/17. szám alatti lakost, hogy hatósági ügyében döntés született.
   
  Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult (az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen / a küldemény „címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza *, és a nyilvántartó hatóság megkeresése nem járt eredménnyel) az ügyfél vagy annak meghatalmazottja a határozatot hatóságomnál – fenti elérhetőségen - átveheti.


  A teljes dokumentum:

  Leszedve: 2012-01-03
Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 632
napi:136
online:3
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció