Roma oldal


A Ti dolgotok, a Mi dolgunk is!

Tumari Butyi, Vi Amari Butyi
Á Vosztru Lukru, Si A Nosztru'j


2009. évi roma beszámoló
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. évi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatokról. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. első félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatokról.

2008. évi roma beszámoló
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatokról.

Roma Integráció Évtizede Program
A Roma Integráció Évtizede Program négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, valamint a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat. Bővebb információ olvasható a programról a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján.

Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv [PDF]


A DDRMK vendége volt Szirmai István

2008. június 9-én a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ vendége volt Szirmai István, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Főosztályának munkatársa. A munkamegbeszélésre a szakmai előadók mellett a régió mindhárom megyéjéből meghívást kapott egy roma civil szervezet és egy cigány kisebbségi önkormányzat képviselője. A megbeszélésről készült írásos összefoglaló anyag alább olvasható.

A tájékoztató megbeszélés témái és előadói:
 • Mátyás Tibor:
  A régió munkaerő-piaci helyzetének bemutatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekre, településekre nézve. (A régió speciális munkaerő-piaci problémái, adottságai, a romák által sűrűn lakott kistérségek jellemzői.)

 • Sasvári Gábor:
  Az éves munkatervek tartós munkanélküliek, romák foglalkoztatására irányuló intézkedéseinek bemutatása a 2008-2009. évekre vonatkozó 1105/2007 Korm. határozat szempontjainak figyelembevételével.

  Programok, intézkedések a kistelepüléseken élők munkaerő-piaci helyzetének javítására (sokgyermekes családanyák, gyermekeiket egyedül nevelő családfenntartók foglalkoztatására irányuló programok, általános iskolai végzettség befejezésére valamint a szakképzettség megszerzésére irányuló programok, alternatív munkaerő-piaci programok stb.) bemutatása.

  Az RMK szerepe a 2008. évi közfoglalkoztatás bonyolításában (közmunka, közhasznú és közcélú munkaprogramok)

 • Ganczer Tamás:
  Régiós tapasztalatok, a TÁMOP 1.1.2 központi komplex program aktuális kérdései.

 • Dunai Ferencné:
  Lépj Egyet Előre 2. aktuális kérdései, a munkaerő-piaci képzések, a mobilitást segítő támogatások, programok bemutatása, valamint a Start Plusz, Start Extra programok tapasztalatai. A vállalkozóvá válást segítő támogatás, az önfoglalkoztatást segítő támogatás régiós tapasztalatai.

 • Milassin Erika, Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska, Dr. Szabó Zsoltné:
  A kistérségi, megyei, régiós foglalkoztatási paktumok, együttműködések a tartós munkanélküliek, romák foglalkoztatásának előmozdítására irányuló tapasztalatairól.
  A roma partnerszervezetekkel történő együttműködés térségi tapasztalatai.
  Roma foglalkoztatás szervező hálózat működésének tapasztalatai.

  Az RMK kapcsolatrendszerének bemutatása a hátrányos helyzetű rétegeket segítő szociális ellátórendszerekkel (települési önkormányzat, CSSK, GYJSZ) valamint a civil szervezetekkel.

  Az esélyegyenlőség-elvű támogatás politika (1105/2008. Korm. Hat. VII./1. pontja) szempontjainak ismertetése- tájékoztatás az SZMM Roma Integrációs Főosztály munkatársától.
Prezentációk:
 • Mátyás Tibor Attila
 • Sasvári Gábor
 • Dunai Ferencné
 • Milassin Erika
 • Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska
 • Dr. Szabó Zsoltné

Intézkedési terv 2008.
A 1105/2007. (xii. 27.) Kormány Határozatban megfogalmazott, regionális munkaügyi központokra vonatkozó feladatokról - 2008

Teljes dokumentum:

Beszámoló 2007.
"A romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről" szóló 1021/2004. (iii. 18.) Kormány Határozatban megfogalmazott feladatok 2007. évi teljesítéséről.

Teljes dokumentum:

Roma Konferencia - Kaposszekcső
A munkaügyi szervezet támogatásával tartott fórumot az új roma szövetség
Több mint száz roma kapott tájékoztatást

A decemberben alakult Dél-dunántúli Regionális Roma Szövetség a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal közösen tartotta első szakmai értekezletét 2008. január 25-én Dombóváron, az Ipari Park Konferencia-termében .

A fórum kiemelt témája a roma integráció, illetve a romák munkaerőpiaci helyzete volt. A Dél-dunántúli Munkaügyi Központ főigazgatója, Dr. Brebán Valéria köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta, a munkaügyi szervezet minden szakmai támogatást megad a szövetségnek az eredményes együttműködés elősegítése érdekében. Szirmai István, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs főosztályvezető-helyettes beszédében arra hívta fel a roma vezetők figyelmét, hogy a támogatások elnyeréséhez ismerni kell a lehetőségeket, tisztában kell lenni a szakmai követelményekkel. Fontos a tájékozottság, és együtt kell gondolkodniuk a partnereknek: a munkaügyi központnak és a roma vezetőknek. A délelőtt folyamán a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ vezetői tartottak előadást. Elsőként Janovics László, koordinációs főigazgató-helyettes ismertette a DDRMK és a helyi cigány önkormányzatok közötti megállapodásokat, majd dr. Kékes Ferenc általános főigazgató-helyettes beszélt a tavaly létrejött regionális együttműködésről és a szerződő felek - a Munkaügyi Központ és a megyei roma vezetők - főbb feladatvállalásairól. Sasvári Gábor osztályvezető a helyi foglalkoztatási programokban való roma részvétel fontosságát hangsúlyozta. A tájékoztató Szőke István szakmai igazgató prezentációjával folytatódott, aki a 2008. évi támogatási lehetőségeket ismertette a roma hallgatósággal. A Munkaügyi Központ előadóinak sorát Dr. Brebán Valéria főigazgató beszéde zárta, aki a jövőképről és a DDRMK Roma Integráció Évtizede Programhoz kapcsolódó terveiről beszélt. A főigazgató asszony Majláth Lászlónak, a Roma Szövetség elnökének adta át a szót, aki a Roma Évtized Program jelentőségéről tartott előadást. Ezt követően felkérte a megyei cigány kisebbségi önkormányzatok képviselőit - Balogh Imrét, Hegedűs Istvánt és Babai Lászlót -, hogy tartsák meg beszámolóikat a 2007-es évi munkájukról. A konferencia fórummal zárult.

Prezentációk:
 • Régió bemutatása
 • A DDRMK és a romák közötti együttműködések
 • A romák munkaerő-piaci reintegrációjához kapcsolódó programok a Dél-Dunántúlon 2007-ben
 • Támogatási lehetőségek a romák számára
 • A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó intézkedési tervKonferencia a roma foglalkoztatás helyzetéről
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központnak a "2007 - Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év" programhoz kapcsolódóan szervezett konferenciát Pécsett 2007. október 30-án a roma foglalkoztatás helyzetéről.

A rendezvényen dr. Brebán Valéria, a DDRMK főigazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd Hornungné Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára ismertette a Roma Integráció Évtizede Program stratégiai tervét, illetve az eddig elért eredményeket.
Ezt követően a Baranyai, a Somogyi, illetve a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökei értékelték a dél-dunántúli régióban eddig megvalósult roma programokat. A DDRMK osztályvezetője, Sasvári Gábor a Munkaügyi Központ idei évben indult, romákat is érintő munkaerő-piaci programjairól adott tájékoztatást.
A konferencián sor került a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és a Regionális Munkaügyi Központ közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására is. A szerződés célja a dél-dunántúli régióban élő cigányság foglakoztatásának, életkörülményeinek, társadalmi helyzetének és szociális biztonságának a javítása, továbbá a munkaerő-piaci esélyegyenlőségének erősítése a cigányság társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Megállapodás:
 • Együttműködési megállapodás
Prezentációk:
 • A roma programok megvalósulása a dél-dunántúli régióban
 • A romák részvétele a munkaerő-piaci programokban
 • Roma Integráció Évtizede Program

Programértékelés
A telepek, telepszerű lakókörnyezetek rehabilitációja, élhatőbbé tétele regionális közhasznú foglalkoztatási program értékelése

Teljes dokumentum:Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 659
napi:163
online:3
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció