Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

Bemutatkozik a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat www.mobilitas.hu

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat a magyarországi ifjúsági munka és szolgáltatások innovációs és kompetenciaközpontja, mely a hazai és nemzetközi eszközrendszerek működtetésével, az ifjúsági és ifjúságsegítő közösségek, szervezetek, ifjúsági szakemberek és kompetenciáik, továbbá az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésével és elismertetésével járul hozzá a fiatalok társadalmi felelősségvállalásához, társadalmi részvételük erősítéséhez.
 
Támogatja az állami-önkormányzati, civil és gazdasági szektor ifjúságügyi (ifjúsággal, ifjúsági munkával kapcsolatos) együttműködését a demokrácia minőségének javítása, a társadalmi kohézió illetve a versenyképes, fenntartható, tudásalapú társadalom megteremtése érdekében.
 
A Mobilitás kilenc telephelyen működő decentralizált intézmény. Regionális szintű feladatait a regionális ifjúsági szolgáltató irodák hálózata (7 iroda) látja el, mely az intézmény stratégiai céljait a szubszidiaritás szellemiségének jegyében valósítja meg.
 
Az intézmény 1995-ben kezdte meg működését, felügyeleti szerve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium.
A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat a hazai ifjúsági munka 1995-ben alapított módszertani központja. 1996-ban 8 fővel kezdtük meg működésünket, ma 52 köztisztviselő dolgozik nálunk.
 
Az ifjúsági munka célja, hogy a fiatalok könnyebben kapcsolódjanak be a társadalmi együttműködésekbe, pontosabban találják meg helyüket a gyorsan változó világban.
Az ifjúsági munkán keresztül a fiatalok többek között olyan készségekre, kompetenciákra tehetnek szert, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy könnyebben illeszkedjenek be és jobban megállják helyüket a munka világában. Az ifjúsági munka során szerzett gyakorlat sok esetben olyan munkatapasztalatot nyújt a fiatalok számára, amely munkakereséskor versenyképessé teszi őket a pályakezdők mezőnyében.
 
Az ifjúsági munka legelterjedtebb módszere, a közösségekkel való együttműködés, a fiatalok csoportjaival, szervezeteivel való közös munka.
 
A mindenkori kormány kijelölt minisztériumának felügyeletével ezt a munkát koordinálja és fejleszti Magyarországon immár 11 éve a Mobilitás.
 
Célcsoportjaink: fiatalok közösségei - fiatalok, önkormányzatok és intézményeik, ifjúsági szakemberek.
 
Kiemelt együttműködő partnereink a fiataloknak információt nyújtó irodák és szervezetek, és az önkormányzatokban ifjúsági ügyekkel foglalkozó szakemberek.
 
Szolgáltatásaink:
 
 • Ifjúsági közösségek számára információnyújtás és tanácsadás
 • Önkormányzatok számára információnyújtás és tanácsadás
 • Párbeszéd programokban és érdekérvényesítési kezdeményezésekben való részvételre ösztönzés
 • Euroregionális, határmenti, regionális és kistérségi együttműködések fejlesztése
 • Képzések tervezése, szervezése, közvetítése
 • Képzői adatbázis gondozása
 • Európai, nemzetközi ifjúsági kapcsolatok fejlesztése
 • Nemzetközi partnercsoport keresés
 • Hírszolgáltatás, hírlevelek kiadása
 • Módszertani kiadványok gondozása, gyűjtése
 • Dokumentációs tár (a Budapesti Európai Ifjúsági Központtal közösen)
 • Emberi Jogi Nevelés Ifjúsági Program hazai gondozása (Kompasz)
 • Eurodesk
 
Főbb tevékenységek:
 
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Tanácsok www.mobilitas.hu/RIT
 
 
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram az ifjúságügy egyetlen forrásbővítő eszköze, támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit, forrásairól a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és a Regionális Ifjúsági Tanácsok döntenek.
A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanácsok, valamint Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit.
 
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram titkársági feladatait a MOISZ, a Regionális Ifjúsági Tanácsok titkársági feladatait a RISZI látja el.
 
 
Fiatalok Lendületben Program: www.mobilitas.hu/flp
 
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Pályázati Program célja a nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nemformális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.
 
A Mobilitás az Európai Bizottság által finanszírozott Fiatalok Lendületben Program magyar Nemzeti Irodája, melynek feladata
           a pályázati rendszerrel kapcsolatban történő teljes körű információnyújtás
           a beérkező pályázati anyagok kezelése
           az Európai Önkéntes Szolgálat küldő és fogadó szervezeteinek akkreditációja
           a pályázati rendszerhez kapcsolódó készségek és kompetenciák fejlesztése
 
A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
 
 • a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
 • a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban;
 • a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
 • hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
 • az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.
 
Az emberi jogi nevelés területén elindított tevékenység célja –mely a MOISZ munkájának egyik biztos alapja - , hogy a fiatalok és közösségeik figyelmét az emberi jogi kérdésekben fogékonyabbá tegye, mely által kezdeményezéseket, akciókat indítsanak a fiatalok saját problémájuk megoldására szűkebb-tágabb környezetükben.
 
 
Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár (NIIDA)
 
A NIIDA egy olyan internetes felület, mely ifjúsági területen aktív szakemberek, szervezetek és az ifjúsági kezdeményezések iránt érdeklődő fiatalok számára nyújt segítséget szolgáltatások igénybevételéhez, közösségeik megszervezéséhez, tanulmányaikhoz szükséges információk, adatok megjelenítésével.
 
A tudástár célja, hogy a hazai ifjúsági szektorban létrehozott információk és tudás közkinccsé váljanak, az ifjúsági információ-szolgáltatás minősége fejlődjön, és a későbbiek során egymással egy felületen diskuráló, egymást támogató virtuális szakmai közösségek alakuljanak meg.
 
Olyan ifjúsági információtár és módszertani gyűjtemény, amely által az ifjúsági területen dolgozó szakemberek, az ifjúsági szervezetek és a fiatalok olyan területeken gyarapíthatják információikat, gyakorlati és elméleti ismereteiket, mint például ifjúságkutatások, szervezetek projektjei, hazai és külföldi szakmai dokumentumok, az ifjúsági szektort felölelő honlapgyűjtemény, szervezeti bemutatkozók, stb.
 
Fontos szempont, hogy az Adattár gazdag és a mindennapi életben is felhasználható forrásanyagot biztosítson minden olvasónak és felhasználónak: a fiataloknak szóló információktól a kutatóknak készült szakirodalmi munkákig bezárólag.
 
Összességében: a NIIDA:
 
• ifjúsági információtár és adattár,
• módszertani gyűjtemény,
• közösségi tudásbázis.
 
 
 
Az Eurodesk egy olyan, az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat, melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben több mint 900 regionális és helyi partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről, melyek a fiatalok európai programokban való részvételét segítik elő.
 
Az Eurodesk információi ezen kívül dokumentumokról (könyvek, az Európai Bizottság dokumentumai, szórólapok) és Európai Uniós, illetve hazai támogatási lehetőségekről, pályázatokról, szervezetekről szólnak. Konkrét projektek megvalósításához partnercsoportot kereső ifjúsági szervezeteknek és diákcsoportoknak is segít.
 
 
            CSR – Vállalati felelősségvállalás www.mobilitas.hu/csr
 
Mivel a non-profit ifjúsági szektor és az üzleti világ közötti CSR-partnerség Magyarországon alapvetően új gondolat, az üzleti szférának segítségre van szüksége, hogy megérthesse a kooperációban rejlő lehetőségeket.
A Mobilitás feladata, hogy összegyűjtse a minőségi projektlehetőségeket, illetve, hogy közelítse egymáshoz a civil, a kormányzati és a vállalati szektort, elősegítse a közöttük kialakítandó konstruktív párbeszédet, és közös munka folyjon a kitűzött célokért.
 
 
ELÉRHETŐSÉGEK:
 
Levelezési cím:
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.
 
Telefon: 72-520-532
 
 Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 659
napi:163
online:1
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció