Foglalkoztatási paktumok


Emlékeztetők


Paktumok a régióban


Hírlevél


Az Európai Unió tagállamaiban - kísérleti jelleggel - 1997-ben hozták létre az első foglalkoztatási paktumokat, s azok sikere után az ilyen jellegű projektek beépültek a Strukturális Alap, azon belül az Európai Szociális Alap támogatási rendszerébe. Azóta "best practice-két", a legjobb gyakorlatként, követésre méltó jó példaként emlegeti az Európai Unió a foglalkoztatási paktumokat, mivel ezek a helyi, megyei vagy regionális szintű együttműködések konkrét, kézzel fogható módon járulnak hozzá a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatási szint növeléséhez. Magyarországon - osztrák példa nyomán - 2002-től alakultak meg az első foglalkoztatási együttműködések.

A Dél-dunántúli régióban jelenleg már tíz foglalkoztatási paktum működik. A régió első paktumai 2005- 2006-ban indultak a ROP-3.2.1 intézkedés támogatásával.
Nevezetesen:

  • „Baranya Paktum” – Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért
 
 
  • „Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma”
     
 
  • „Az utunkba gördített kövekből lépcsőt is építhetünk” – Foglalkoztatási stratégia megalkotása és foglalkoztatási paktum kötése az ormánsági, sellyei kistérségben
 
  • „Együtt a fejlődésért foglalkoztatási stratégia és paktum kialakítása Somogyban”
 
 
  • „Cselekvő Paktum a kaposvári kistérségben”
 
 
  • „Stratégiai munkakapcsolat – Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása”
 
 

Mind a hat paktum esetében már lezárult a projektidőszak, aláírt paktummal, éves munkatervvel, illetve költségvetéssel rendelkeznek. Működésük révén elmélyült együttműködések jöttek létre, javult a forráskoordináció, növekedett az új álláshelyek száma. Mind a hat paktum működtetését támogatja az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

A TÁMOP-1.4.4 pályázati kiírásnak köszönhetően a dél-dunántúli régióban újabb négy paktum megvalósítása kezdődött meg a 2009. év végén.
Mind a tíz paktum megvalósításában, működtetésében részt vesznek a munkaerőpiac releváns szereplői (munkaügyi szervezet, önkormányzatok, munkáltatók, kamarák, képző és oktató intézmények, civil szektor).
 
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kiemelt figyelmet fordít a paktumok működésére, folyamatosan nyomon követi a paktumok munkáját, hiszen három paktum esetében a DDRMK volt a főpályázó, a többi esetében pedig konzorciumi partnerként vett, illetve vesz részt továbbra is.
 
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ paktum platform életre hívását kezdeményezte a régióban működő paktumok között. Lehetőség szerint évente legalább 1 alkalommal találkoznak a paktumok képviselői. Ezeken a találkozókon, műhelymunkákon lehetőség van a régióban működő paktumok közötti koordinációra, hálózati együttműködésre. A platform segítségével a munkaerő-piaci szervezetek tevékenységüket össze tudják hangolni az egyes térségeken belüli problémák kezelésére.
 
A TÁMOP program keretében terveztük a regionális, illetve a határon átnyúló foglalkoztatási paktum létrehozását. Ennek előkészítéseként elkészült a regionális paktum megvalósíthatósági előtanulmánya, felvettük a kapcsolatot az együttműködésre felkért szervezetekkel, a horvát munkaügyi szervezettel, valamint előkészítő tárgyalásokat folytattunk a Horvát-Magyar Gazdasági Kamara képviselőjével. Azonban sajnos a TÁMOP pályázaton nem vehetett részt a DDRMK, mivel korábban már részesült paktum létrehozására irányuló támogatásban.
 
A DDRMK több feladatot is meghatározott a maga számára: a működő paktumok fenntarthatóságának biztosítása, paktum platform életre hívása a régióban működő paktumok között (célja a paktumok közötti koordináció, hálózati együttműködés), kooperáció és összhang kialakítása, erősítése a különböző fejlesztési források „gazdái” között. Eszköze többek között a DDRFÜ-vel megkötött együttműködési megállapodás, amely a nyertes pályázók munkahelyteremtését segíti, munkaerőigényét igyekszik kiszolgálni.
Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 632
napi:136
online:4
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció