Sorsfordító-sorsformáló

Sorsfordító-Sorsformáló munkaerő-piaci program

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. november 10-i beadási határidővel pályázatot írt ki munkaerő-piaci program kidolgozására és megvalósítására. A pályázat célja a projekt első szakaszában elsősorban a dél-dunántúli régió két kistérségében (Tamási és Bonyhád kistérségében) pilot projektként, majd – a pilot projekt indításának és képzési szakaszának tapasztalatai alapján – további kistérségek bevonásával regionális projektként, főleg a mezőgazdasági ágazatban a megélhetési lehetőségek bővítése, valamint a foglalkoztatás növelése érdekében munkaerő-piaci programterv kidolgozása és megvalósítása. 

A pályázaton kizárólag olyan konzorcium vehetett részt, amely legalább
 • egy akkreditált képző intézményből, és
 • a szociális földprogramban, vagy egyéb, mezőgazdasági tevékenységben érintett önkormányzat(ok)ból, és
 • legalább egy mezőgazdasági vállalkozásból, vagy mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetből áll.
A DDRMK a Diófa Konzorcium pályázatát ítélte a legjobbnak. A Konzorcium tagjai:
 • Szekszárdi Agrokonzult Kft. (konzorciumvezető),
 • FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (feladata az elsősorban gyakorlatra épülő felnőttképzés megszervezése, tananyagok elkészítése, a képzések lebonyolítása),
 • 3 koordinátor a Szekszárdi Agrokonzult Kft. alkalmazásában, akik Nagy Ferenc vezető koordinátor irányításával végzik munkájukat, szervezik a programot helyi szinten és dolgoznak az új helyszínek előkészítésén,
 • Udvari és Závod Község Önkormányzatai (feladatuk: az érintett kistérségekben a gyakorlati képzőhelyek felkutatása és programba integrálása, a szociális földprogram programba integrálása, vállalkozások és TÉSZ-ek programba integrálása),
 • Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. (feladata: a projekt szakmai támogatása, nyomon követése, a Herbal Network program megyei koordinátorainak irányítása, Baranya, Somogy és Tolna megyékben tanácsadás biztosítása).
A konzorciummal szorosan együttműködött a program első ciklusában két szociális/mentális segítő (mentor), akiket az Agrokonzult Kft., mint a konzorcium vezetője foglalkoztat (feladatuk: a képzésben és foglakoztatásban résztvevők munkára kész állapotának felmérése, személyes fejlesztése, a program rendszerszerű felépítésének elősegítése, a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak számára végzett tanácsadás, mentorálás).
 
A programmegvalósítás első éves tapasztalatai alapján kibővült a Konzorcium a működőképesség és a Konzorcium gyors összehívásának érdekében Fadd Önkormányzatával, a gyógynövénytermesztés és -gyűjtés elősegítése érdekében a Gyógynövénykutató Intézet Kft-vel.
 
A Konzorcium szervezeti sémája:

 

A projekt célja:
A Konzorcium által kidolgozott projekt céljaa vidéki, elsősorban elmaradott térségekben a mezőgazdaság technologizálása következtében a munkaerőpiacról kiszorult potenciális munkavállalók foglalkoztatása, a munkaerőpiacra történő visszavezetése. A programba bevont hátrányos helyzetű álláskeresők képzésben és támogatott foglalkoztatásban részesülnek. A képzés révén hozzájutnak a szükséges ismeretekhez és megszerzik a szükséges gyakorlatot ahhoz, hogy hosszú távon képessé váljanak arra, hogy a mezőgazdaságból és a termékek feldolgozásából képesek legyenek biztosítani megélhetésüket, ennek eredményeként nő a megfelelő szakmai és munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkező munkavállalók száma. A program keretében előállított termékek hozzájárulnak az önkormányzatok intézményeinek ellátásához.
A program elősegíti, hogy a foglalkoztatottak és a foglalkoztató szervezetek megszerezzék a piaci szervezetként történő működés kompetenciáit (TÉSZ-ek, Szociális Szövetkezetek létrehozása). A végső cél a munkanélküliek táborára alapozva olyan fenntartható program (és programmodell) létrehozása, amelynek eredményeként az agrártámogatási rendszerben támogatható szerveződések jönnek létre.
 
A célok elérése érdekében a programba vont hátrányos helyzetű álláskeresők 1000 órás, gyakorlatorientált képzésben vesznek részt, majd támogatott foglalkoztatás keretében szerezhetnek munkatapasztalatot.
 
A program célcsoportja:
 • 8 fő 18-30 év közötti, regisztrált, diplomás, de legalább érettségire épülő középfokú mezőgazdasági szakmai végzettséggel rendelkező álláskereső foglalkoztatása, melynek célja a vidéki szakemberek helyben tartása, hosszú távon pedig a hasonló programok megvalósításában való részvételük biztosítása.
 • A program első szakaszában a bonyhádi és a tamási kistérségek programban résztvevő településein élő, elsősorban rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő, max. 40 fő regisztrált álláskereső, akiknek foglalkoztatása az elsődleges munkaerőpiacon nehézségekbe ütközik:
Tamási Kistérség:
Udvari                  -   5 fő
Szakadát            -   3 fő
Belecska             - 12 fő
Bonyhádi Kistérség:
Kisvejke              -   9 fő
Závod                  -   5 fő
Lengyel               -   6 fő
 
A program második szakaszában a régió alábbi kistérségeiben és településein további 60 fő , ill. 114  fő bevonása
 
             2010. januárjától:
 
Marcali Kistérség: 20 fő
Nemesdéd                        – 20 fő,
Dombóvári Kistérség: 20 fő
Gyulaj                               – 10 fő,
Döbrököz                        – 10 fő,
Sásdi Kistérség: 20 fő
Gerényes                          – 11 fő,
Alsómocsolád                  –   9 fő.
 
2010. áprilistól:
 
Sellyei Kistérség: 40 fő
Hegyszentmárton          – 20 fő,
Csányoszró                     – 10 fő,
Drávasztára                     –   4 fő,
Sellye                                –   6 fő,
Csurgó-Kaposvár-Marcali Kistérségek: 20 fő
Nagybajom                      –   6 fő,
Szenyér                            –   6 fő,
Berzence                          –   8 fő.
Szekszárdi Kistérség: 20 fő
Fadd                                – 20 fő.
Tamási Kistérség: 28 fő
Regöly                              –   3 fő,
Kisszékely                       –   4 fő,
Kalaznó                            –   3 fő,
Nagykónyi                        –   5 fő,
Udvari                               –   7 fő,
Szárazd                            –   3 fő,
Varsád                              –   3 fő.
Dombóvári Kistérség: 6 fő
Kocsola                            –    3 fő,
Szakcs                              –    3 fő.
 
Foglalkoztatók:
 • Önkormányzatok, vagy non-profit szervezetek, melyek szociális földprogramot valósítanak meg, vagy egyéb formában foglalkoztatnak mezőgazdasági jellegű munkában álláskeresőket.
 • Mezőgazdasági vállalkozások, vagy mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek, melyek a gyakornoki munka keretében biztosítják a fiatalok foglalkoztatását, illetve vállalják a programban résztvevő álláskeresők támogatott foglalkoztatását.
A hátrányos helyzetű vidéki kis- és mikrotérségek foglalkoztatási gondjainak enyhítése mellett a program célja egy adaptálható programmodell kidolgozása is, melynek segítségével remélhetőleg egyre több nehéz helyzetben levő térség fejlődése indulhat el a helyi erőforrások, adottságok kiaknázása révén. Ennek érdekében a Konzorcium szakmai rendezvények keretében, továbbá cikkek és tanulmányok megjelentetésével biztosítja a program disszeminációját.

 

Kapcsolódó dokumentumok:Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 640
napi:144
online:2
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció