Álláskeresőknek

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

A Tolna Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 10. §-a alapján:

A vállalkozóvá válás elősegítésére irányuló támogatás formái:

A) vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás (továbbiakban: tőkejuttatásos támogatás)
B) hathavi, a minimálbér összegének erejéig terjedő vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: hathavi támogatás)

A) vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 10. §-a alapján PÁLYÁZATOT HIRDET az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.

A támogatás célja:

Az álláskeresők önfoglalkoztatásának elősegítése beruházási célú támogatással.

A pályázatok benyújtásának helye:

A Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

A benyújtás határideje: 2015. június 1.

Kapcsolódó dokumentumok:
 
B) hathavi, a minimálbér összegének erejéig terjedő vissza nem térítendő támogatás
Kapcsolódó dokumentumok:
 

Tájékoztató az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeiről

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.
Két típusa az egészségkárosodott személyeknek nyújtott rendszeres szociális segély, valamint az állástalan személyeknek nyújtott foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
A jegyző rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.

A jegyző foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
b) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően újabb álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
c) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalábbegy év időtartamig együttműködött, vagy
d) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött. Az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás.

A jegyző akkor állapítja meg a fenti személyek esetében, az aktív korúak ellátására való jogosultságot, ha saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság

  • az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, vagy
  • a keresőtevékenység megszűnésétől, vagy
  • a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

Kapcsolódó dokumentumok:


Tájékoztató a lakhatási támogatásról

Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javulása, elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 2012. október 1-jétől lakhatási támogatás nyújtható. Az álláskeresők így olyan munkalehetőséget is elfogadhatnak, amely adott esetben az állandó lakóhelyüktől távol (100 km-en túl, vagy 6 órát meghaladó utazással jár) található.
Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 632
napi:136
online:3
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció