Munkáltatóknak

Munkahelymegőrző támogatás

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. Tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete valamint a 1408/2013 EU rendelete szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

Kapcsolódó dokumentumok:
 

Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtásának támogatása

A pályázat célja:

Az elhelyezkedés, az üres álláshelyek betöltésének elősegítése az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, valamint a munkaügyi kirendeltségeknél igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről nyújtott információval.

A benyújtás határideje: 2014. június 12.

Kapcsolódó dokumentumok:
 

Bérgarancia Alaprészből nyújtható támogatás
Kapcsolódó dokumentumok:
 

Rendezett munkaügyi kapcsolatok
 


Tájékoztató a köztartozás-mentesség vizsgálatáról a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott támogatás igénylése esetén

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 52. § (3) bekezdése szerint a költségvetésből nyújtott támogatásban - az Áht. 2. § (1) bekezdés n) pontja alapján ide nem értve a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatást és a közfoglalkoztatási támogatást - részesülő természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli más szervezetet terhelő köztartozás (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozás) összege visszatartásra kerül.
A Magyar Államkincstár gondoskodik a köztartozás összegének visszatartásáról és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján való jóváírásról.

A visszatartás a támogatott - támogatás megszerzése érdekében vállalt - kötelezettségeit nem érinti.

Kapcsolódó dokumentumok:
 


MEGSZŰNT

Tájékoztató a munkaerő-piaci válsághelyzet kezelésének, foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítésének 2014. évi támogatására indított központi munkahelymegőrző programról

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) - az NGM/28463/2 (2013) számú miniszteri döntés alapján - a megyei (fővárosi) kormányhivatalok munkaügyi központjai részére, a munkaügyi központok által decentralizáltan megvalósítandó központi programot indított a munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítésének a 2014. évi támogatására. A program 300 millió forint áll rendelkezésre.

Program célja

Vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámleépítések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkaadók átmeneti működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése.

Kapcsolódó dokumentumok:
 
 • Tájékoztató a 2014. évi központi munkahelymegőrző programhoz
 • KÉRELEM munkahelymegőrzés támogatása iránt
 • Átláthatósági nyilatkozat
 • Központi munkahelymegőrző támogatás táblázat


MEGSZŰNT

Munkahelymegőrzés támogatása
Kapcsolódó dokumentumok:
 
 • De minimis Tájékoztató
 • Átláthatósági nyilatkozat
 • TÁJÉKOZTATÓ és KÉRELEM munkahelymegőrzés támogatása iránt
 • Munkahelymegőrző támogatás táblázat (DECFA)
 • Munkahelymegőrzés támogatásához szükséges mellékletek


MEGSZŰNT

"ROMA MENTOR" "A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat segítő program a szekszárdi iskolákban

A pályázat célja

A "ROMA MENTOR" "A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat segítő program a szekszárdi iskolákban" elnevezésű munkaerő-piaci program keretében roma álláskeresők foglalkoztatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatása, tanulmányaik befejezése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében.

A pályázat beérkezésének időpontja: 2013. augusztus 29., 16:00 óra


MEGSZŰNT

"Nyári diákmunka elősegítése" központi munkaerő-piaci program

Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 2013. június 13-án bejelentette a "Nyári diákmunka elősegítése" elnevezésű munkaerő-piaci program elindítását, melynek megvalósítói a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei.

A program keretében az önkormányzatok és a 100%-ban az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézmények legkorábban 2013. július 1-jétől legfeljebb 2013. augusztus 31. napjáig, azaz legfeljebb 2 hónap időtartamra bérköltség támogatást igényelhetnek 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok foglalkoztatásához.


MEGSZŰNT

Tájékoztató a bérkompenzációról

A támogatás célcsoportja

A támogatást az a munkáltató igényelheti, amely a 2012. december 31. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő időtartam alatt fő tevékenysége szerint a Korm. Rendeletben felsorolt ágazatokban működött, illetve működik (továbbiakban: munkáltató):

TEÁOR ’08 Ágazat megnevezése

 • 10 Élelmiszergyártás
 • 13 Textília gyártása
 • 14 Ruházati termék gyártása
 • 15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
 • 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
 • 31 Bútorgyártás
 • 41 Épületek építése
 • 43 Speciális szaképítés
 • 47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
 • 55 Szálláshely-szolgáltatás
 • 56 Vendéglátás
Kapcsolódó dokumentumok:
 


MEGSZŰNT

Az "Első munkahely garancia" elnevezésű, a 25 év alatti pályakezdő fiatal álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében indított központi munkaerő-piaci program támogatásairól

A program célja

A 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja.
A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását is azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is.
A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozza a Kormány „Munkahelyvédelmi Akcióterv” 25 év alattiakat érintő programelemét is, biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. Az egymásra épülő támogatások eredményeként a programba vont 25 év alatti pályakezdők jelentős hányadának tartós foglalkoztatása várható.
A program közvetlen célja az egymásra épülő támogatások eredményeként a bevont 25 év alatti pályakezdők legalább 30%-ának a program befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása.

A benyújtás határideje: 2013. március 1-től folyamatosan

Kapcsolódó dokumentumok:
 


MEGSZŰNT

Költségvetési rehabilitációs támogatás:
Költségvetési bértámogatás kérelmek, kapcsolódó dokumentumok:
 
 • A dokumentumokat megtalálja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján! Az oldal eléréséhez kattinson ide!
EXCEL táblák:
 A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához költségvetési előirányzatból nyújtható bértámogatások megállapításának, számfejtésének elkészítését könnyítő EXCEL tábla
 
FIGYELEM: Az Excel táblákat - használat előtt - kérjük mentsék le számítógépükre!
 2012.:
 
 2011.:
 
 2010. március 1-től használandó táblák:
 
 Korábbi verziók:
 
 
Kitöltési útmutató az EXCEL táblákhoz:
 
Táblákkal kapcsolatos információ Árvai Attilától kérhető!

MEGSZŰNT

Csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás
 
Kapcsolódó dokumentumok:
 Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 638
napi:142
online:2
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció