TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2023. november 29.,
Taksony
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE RENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKEINK
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

Nyolc újabb vármegyei kitüntető díjast üdvözölhetünk 2023.09.04


Idén Tamásiban ünnepeltük a Vármegyenapot, amelynek köztudottan a 324 éve elnyert pecséthasználati jog képezi a fundamentumát. Fehérvári Tamás elnök, Porga Ferenc polgármester és Süli János országgyűlési képviselő ünnepi beszédet, míg Széles András alpolgármester pohárköszöntőt tartott. A díjazottak nevében hagyományosan elhangzó köszönő beszédet ezúttal dr. Horváth Kálmán főispántól hallhattuk, aki a Tolna Vármegyéért Díj idei birtokosa lett. További hét vármegyei kitüntető díj talált gazdára Tolna Vármegye Önkormányzatának ünnepi közgyűlésén, ahol a német nemzetiségi közösség is átadta nívódíját.

RG_20230901M_57

Az elnöki beszéd egy történelmi visszatekintést helyezett fókuszba, ami Fehérvári Tamás szerint azért fontos, mert a vármegyenapon a múlt tisztelete kiváltképp létjogosultságot élvez.

RG_20230901M_11

„A vármegyerendszer már az államállapítás óta része az itt élők életének. Az országot mozaikszerűen kitöltő egységek ma is az igazgatás ügyét szolgálják. Az ország a vármegyék tevékenysége által egy élő, lüktető szervezetté vált. Tolna vármegye elvitathatatlan jelentőségét fémjelzi, hogy 1463-ban és 1518-ban is országgyűlést tartottak itt, méghozzá a vármegye névadó településén. Nem sokkal később viszont bekövetkezett a csúf pusztulás, amit mi csak török vésznek nevezünk. Ennek egyik következménye, hogy a régi, birtokos nemes családok teljesen elszéledtek vagy kihaltak. Falvaink elsüllyedtek, gazdagságunk odaveszett… Többs mint egy évszázadig nyögtük a török igát, amit a keserves számok is alátámasztanak, hiszen egész Tolna, Baranya és Somogy vármegyének mindössze 3221 lakosa maradt, melyből 1562 fő Pécsé volt… Elképesztő pusztulás történt” – húzta alá az elnök.

„Azonban tudjuk, hogy a hanyatlást mindig egy másik fázis követi, ez pedig: az újjáépítés. A 17. és a 18. század fordulópontjánál járunk, mikor is mindent újjá kellett építeni. Itt kell megemlítenünk azt a bizonyos pillanatot, ami sorsfordító volt számunkra. Tolna vármegye és az itt élő közösségek újjáépítésének szándékát, hitét és reményét jelenti az a bizonyos pecséthasználati jog, amelyet őseink 1699. szeptember elsején kaptak az uralkodótól. Azt ünnepeljük most, hogy önrendelkezésünket immár 324. éve elnyertük, s azóta is méltó módon, felelősen, a térséget szolgálva élünk vele.” – emlékeztetett Fehérvári Tamás.

„A török pusztítást követően Tolna vármegyében egy oly mértékű – szellemi és gazdasági – fellendülés indult meg, amelynek példájára járhatott az egész ország, de még Európa is. Hiszen az újjáépítés gigászi volt, a gyarapítók pedig ádázul és patrióta módon vetették bele magukat a kor legnagyobb projektjeibe. Új közösségek népesítették be Tolnát, de a vármegyét nem csak a betelepülések óriási volumene, hanem az úttörő szándék is kiemelte a többi térségből. Jelesül egy olyan unikum, mire még nem volt példa azelőtt: Bezerédj, a mi Bezerédj-nk volt az első nemes, aki saját szándékából adózott vármegyéjének. De megemlíthetünk más, nálunk otthonra lelt, s hazaszerető családot is, melynek tagjai a térség fejlődését szolgálták: Dőry, Apponyi, Csapó, Perczel, és még sorolhatnánk tovább. A török pusztítás követően nem csak vérfrissítésre, hanem a pusztán állott, hatalmas földek újra művelésére is sor került. A vármegyébe dohánytermeléssel, selyemhernyó- és lótenyésztéssel, gimnáziummal, algimnáziummal, kórházzal és kisdedóvó képzéssel tér vissza az élet. Többek között!” – sorolta.

RG_20230901M_10

Az elnök úgy folytatta:

„Érdemes olykor visszapillantanunk a történtekre. Hiszen ez a mi hagyatékok. Ezek azok a históriák, melyeket meg kell őriznünk, s alkalom adtán talán még ötletet is meríthetünk belőlük. Mert minden, ami itt történt, s itt valósult meg, – legyen szó szellemi, kulturális vagy környezeti, tárgyi örökségről – az inspiráció lehet a felnövekvő generációknak és nekünk is.

Fehérvári Tamás arra buzdított mindenkit: éltessük tovább a vármegye gyarapítóinak örökségét. „Hiszem, hogy a Duna, a Sió, a Kapos és a Tolnai-dombság oly mértékű szépséget fog közre, ami máshol nem rejlik. Éppen ezért zárszóként azt kívánom: Isten éltesse Tolna Vármegyét, és tartsa meg otthonunknak sokáig, de leginkább: mindörökké!”

* Kitüntető díjak *

TOLNA MEGYEI NÉMETSÉGÉRT NÍVÓDÍJ - Dr. Józan-Jilling Mihály

2

„Az elmúlt több mint 29 évben végzett önzetlen, áldozatos és professzionális munkájával a németség számára nem csak a városában, a megyénkben, hanem országosan és az országhatáron túl is ismertséget, elismertséget hozott.”

 

TOLNA VÁRMEGYE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ELNÖKI ELISMERÉS - Gergelics István

02_2023_Varmegyenap_diak-07

„Több mint két évtizedes, kiemelkedő hivatástudattal végzett áldozatos munkája, a katasztrófák és a tűz elleni védekezés folyamatos szakmai támogatása, a vármegyei hivatásos, önkéntes tűzoltók, a katasztrófavédelemben érintett ifjúsági szervezetek tevékenységének támogatása és működési feltételeinek biztosítása terén tett erőfeszítéseinek elismeréséül.”

 

TOLNA VÁRMEGYE KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ - Simonné Horváth Andrea

02_2023_Varmegyenap_diak-27

„Több mint két évtizedes közszolgálati pályafutása alatt a pénzügyi területen végzett lelkiismeretes, megbízható és fejlődésre törekvő munkájáért, valamint – kimagasló szakmai ismeretei és vezetői tevékenysége mellett – segítőkészsége elismeréséül.”

 

TOLNA VÁRMEGYE KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ - Kresz Józsefné

02_2023_Varmegyenap_diak-02

„Harminc éves közigazgatási pályafutása alatt – pénzügyi, szociális és anyakönyvvezetői területen – végzett szakszerű, kimagasló és precíz szolgálatáért.”

 

SIPOS MÁRTON-DÍJ - Miszlai József

02_2023_Varmegyenap_diak-12

„Dombóvár sportéletének fejlesztése, valamint a fiatalok testmozgásra való ösztönzése érdekében tanúsított példamutatása, az eredményekben, illetve szakmai sikerekben bővelkedő, kimagasló hivatástudattal végzett nevelői és edzői tevékenysége elismeréseként.”

 

BABITS MIHÁLY-DÍJ - Pántlika Néptánc Együttes

02_2023_Varmegyenap_diak-22

„A népi kultúra megőrzéséért, a néptánc, valamint Tolna vármegye tájegységei és az itt élő kisebbségek táncai tradíciójának továbbadásáért végzett két évtizedes, generációkat összekötő és közösségépítő tevékenységének elismeréséül.”

 

BEZERÉDJ ISTVÁN-DÍJ - Peszt Attila

02_2023_Varmegyenap_diak_Artboard 37

„A civil szférában kifejtett önzetlen szerepvállalása, valamint Udvari község lakóinak jóléte érdekében három évtizeden át végzett áldozatos, szakértő, közösségépítő településvezetői munkája elismeréséül.”

 

BESZÉDES JÓZSEF-DÍJ - Molnár István

32

„Társadalmi felelősségvállalása, széles látókörű gondolkodása, az agrárium terén végzett példaértékű kutató-fejlesztő tevékenysége, valamint a fenntartható mezőgazdaság érdekében kifejtett, nemzetközi szinten is eredményes erőfeszítései elismeréseként.”

 

TOLNA VÁRMEGYÉÉRT DÍJ - Dr. Horváth Kálmán

02_2023_Varmegyenap_diak-32

„A szolgáltató, ügyfélközpontú közigazgatás megteremtéséért, illetve a helyi társadalom államigazgatásba vetett bizalma erősítéséért végzett magas színvonalú munkájáért, példaértékű és áldozatos társadalmi szerepvállalásáért, a pandémiás és egyéb vármegyére ható válságok elleni védekezésben tanúsított tevékenységéért, a megye javát szolgáló állami döntések szakszerű és hatékony végrehajtásáért.”

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP
Rendezési tervek
Megyei rendezési terv Szekszárd MJV településrendezési terve Településrendezési tervek Megyei településfejlesztési programok, javaslatok Területfejlesztési programok, javaslatok
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Váregyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Választási információk Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás