TOLNA VÁRMEGYE hivatalos lapja
Itthon Tolnában!
2024. február 27.,
Ákos, Bátor
BEMUTATKOZÁS FEJLESZTŐ MEGYE ÉRTÉKEINK VÁLASZTÁS
PÁLYÁZATOK KÖZGYŰLÉS HIVATAL PARTNEREINK KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Pályázatok

Elnöki köszöntő

Hírek

Településeink

Galériák

Eseménynaptár:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi Munkaterve (2007.02.14-től hatályos szöveg)

I. rész
Ülésterv


Az SZMSZ 28. § (2) bekezdés a./ pontja értelmében a napirendi pontok tárgyalási sorrendje rendszerint az alábbi:
„a./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról”
Ezen napirend a soros ülések állandó 1. napirendi pontjaként szerepel, kivéve azt a közgyűlést, melyen közmeghallgatásra kerül sor (ugyanis a közmeghallgatást a sajtóban előzetesen meghirdetett időpontban – év, hónap, nap, óra, perc – kell megtartani).


2007. február 14.

2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Sebestyén István megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Sebestyén István megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Sebestyén István megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, az Ifjúsági és Sport, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

7. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervének elfogadására, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

9. Beszámoló a dunaföldvári Szent András Otthon tevékenységéről
Előadó: Takács Istvánné, igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

10. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 2006. évi működéséről
Előadó: dr. Sebestyén István megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.


2007. március-április:

2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, a Művelődési és Oktatási, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottság.

5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

6. Beszámoló a pálfai Fogyatékosok Otthona tevékenységéről
Előadó: Pál Mária, igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

7. A Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2007. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

8. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottság.

9. Beszámoló a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről
Előadó: Győrfi Gyula, a Kuratórium elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Ifjúsági és Sport, valamint a Pénzügyi Bizottság.


2007. május-június:

1. Közmeghallgatás

3. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Beszámoló az alsótengelici Csilla Von Boeselager Otthon tevékenységéről
Előadó: dr. Sudár Gézáné, igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

5. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a megyei kitüntető díjakat elbíráló ad hoc bizottság.


2007. szeptember 1. Ünnepi Közgyűlés

Megyei kitüntető díjak átadása


2007. szeptember-október

2. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Sebestyén István megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előadó: dr. Sebestyén István megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, Szociális és Egészségügyi, Művelődési és Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

6. Beszámoló a regölyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményének munkájáról
Előadó: Dunai Jánosné, igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság.


2007. november-december:

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Tájékoztató Tolna megye tevékenységéről a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban 2007. évben
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

7. Beszámoló a Területfejlesztési Tanácsnok munkájáról
Előadó: Koltai Tamás, a Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

8. Beszámoló a gyönki Módszertani Otthon tevékenységéről
Előadó: Waffenschmidt Ibolya, igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság.


II. rész
Szervezési feladatok


A testületi döntések előkészítése és végrehajtása során a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, különösen az előterjesztések előkészítésének és a határozatok végrehajtásának rendjéről szóló 3. sz. mellékletben rögzített előírásokat kell figyelembe venni. Mindezeken kívül a Hivatal és a bizottságok ügyrendjében foglaltak szigorú betartásáról is gondoskodni kell.

A Hivatal valamennyi alkalmazottjának kiemelt feladata, hogy a testületi döntések magas színvonalú szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével biztosítsák a közgyűlés 2007. évi munkatervében foglaltak teljesítését.

Az éves munkaterv végrehajtása során a Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes osztályai gondoskodnak a közgyűlési előterjesztések határidőben való, színvonalas előkészítéséről.

Az adott közgyűlési bizottság adminisztrációját ellátó osztály – a bizottság elnökével való egyeztetés alapján – szervezi a bizottság ülését, az előterjesztések kiküldését.

A közgyűlés üléseinek előkészítése során a technikai és egyéb szervezési teendők koordinálása a Jogi és Szervezési Osztály feladata.

Az egységes szerkezetű szöveg hatályos: 2007. február 14-étől

Fejlesztő Megye
Törvényi változások Területfejlesztés Vidékfejlesztés Koordinációs és szakmai kapcsolatrendszer Partnerségi terv Projektlista Itthon Tolnában ÁROP pályázat ITP Rendezési tervek
Választás
Választási szervek Választási ügyintézés 2024. évi általános választások Korábbi választások
Értékeink
Tolna megye értékei Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Védett természeti értékeink Védett műemlékeink Kincses Tolna Megye Applikáció Gasztromegye receptkönyv
Közgyűlés
Köszöntő Tisztségviselők Képviselők Bizottságok Hatályos rendeletek Döntések Ülések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti struktúrája Elnöki beszédek
Hivatal
Feladat- és hatásköre A Tolna Váregyei Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetői Köztisztviselők Szervezeti egységek Szervezeti és Mûködési szabályzat Állásajánlatok Kiadványok Tolna Megyei Klímairoda
Partnereink
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi szervezetek Europe Direct Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tolna Vármegyei Nemzetiségi Önkormányzatok Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács TMFÜ Nonprofit Kft. Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.
Közérdekű adatok
Közzétételi lista Közbeszerzések ÁSZ jelentések Éves összefoglaló jelentések Letölthető nyomtatványok Archívum Közérdekű adatok igénylése Szerződések Bírósági ülnökválasztás