Pályázati kiírás 2010
 
A Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány pályázatot ír ki a kistelepülések általános iskolái részére.
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány pályázatot ír ki a kistelepülések általános iskolái részére az alábbi feladatokra:
-    az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, valamint
-    kulturális-, sport-, szabadidős és szakmai programok támogatása

Támogatás a 2010. augusztus 15. és 2010. november 30. közötti kiadások kiegyenlítésére igényelhető a pályázatban meghatározott feladatok megvalósítására.

Pályázati keretösszeg:     7.000.000,- Ft
Az igényelhető hozzájárulás mértéke:     maximum   300.000,- Ft

Benyújtási (postára adási) határidő:    2010. június 15.

Pályázhatnak: 2000 főnél kevesebb lakossal rendelkező települések iskoláik, amelyekben a tanulólétszám nem haladja meg a 200 főt.

A pályázat benyújtásának formája:
-    egy példányban az erre a célra rendszeresített adatlapon fűzős dossziéban kell benyújtani,
-    a pályázathoz mellékelni kell a fenntartó támogató nyilatkozatát.


Pályázati kiírás és adatlap a Tolna Megyei Önkormányzat internetes honlapjáról tölthető le: KIÍRÁS.

Hiánypótlásra a határidő lejártát követően nincs lehetőség!


A pályázatok benyújtása:

Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány - 7100 Szekszárd, Szent I. tér 11-13. - címére

Elbírálás: A támogatások elbírálásáról az alapítvány kuratóriuma 2010. augusztus 1-ig dönt.
A támogatási összeg utalása: A támogatott és az alapítvány közötti szerződés aláírását követően.

Elszámolás: A mellékelt elszámolási adatlapon, csatolva a hitelesített számlamásolatokat, kivonatokat, bizonylatokat és a szöveges beszámolót 2010. december 15-ig.
 
Nyomtatás PDF-be Vissza