költségvetési ügyintéző állás
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.számú melléklet II. 2. pont gazdálkodással kapcsolatos feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Főkönyvi könyvelés vezetése, a gazdálkodásról szóló beszámolók elkészítése, a mérleg elkészítése, az előirányzat változások kezelése, nyilvántartása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar Állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség;egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechnikai felsőfokú szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Mérlegképes könyvelő,
 • Költségvetési gazdálkodásban – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szintű kommunikációs és írásbeli kifejező készség, terhelhetőség, gyors és pontos ügyintézés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 45/2012. Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján kitöltött fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul, a munkakör betöltésének feltétele az erkölcsi bizonyítvány benyújtása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőfalvi Aranka pénzügyi osztályvezető nyújt, a 74/505-619-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2014. , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tolna Megyei Önkormányzat Honlapja – 2014. január 9.
 • Tolnai Népújság – 2014. január 11.
 
Nyomtatás PDF-be Vissza