Megyei Napló
2010. március 20.
naplo_logo.jpg
Kiadja: Séd Nyomda Nyomdaipari
Kiadó és Kereskedelmi Kft.
Felelõs kiadó: a kft. ügyvezetõje
Fõszerkesztõ: Katona Szilvia
Tördelés: Kertai Edit, Dombi Viktória
Szerkesztõség: 7100 Szekszárd,
Epreskert u. 10., Pf.: 455
Tel.: 74/529-950
E-mail: megyei.naplo@sednyomda.hu
ISSN 1585 – 5481
Bővebben
Tolna Megyei Közlöny 2010
2010. március 12.
kozlony2.jpg
Szerkeszti és kiadja a Tolna Megyei Önkormányzat
A szerkesztésért felelős: Weisz Éva
Felelős kiadó: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Megjelenik elektronikusan
ISSN 1789-2740  
Bővebben
 
Nyomtatás PDF-be