Az önkormányzat terület-és vidékfejlesztési feladatai és ütemezése
 
 

terulet_6.jpg

 

A Tftv. 2011. évi módosítását követően, annak 11. § 1) bekezdése alapján  a megyei önkormányzat feladatai:

  • A megye területére vagy térségére a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban  területrendezési tervet készít;
  • Területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből  adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és  foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal
  • Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét
  • Együttműködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzatival a településrendezési tervek összehangolása érdekébenEgyüttműködik a megye gazdasági szereplőivel

  • Részt vesz a Központi Statisztikai Hivatal és más területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez;

A települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését;

  • Gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról
  • Együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a 6. § d) pontja alá nem tartozó kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében

Tolna Megyei Önkormányzat kiemelt területfejlesztési feladatai és ütemezésük
2010 - 2013Helyzetfeltáró elemzés elkészítése Tolna Megye területére
2012. június – 2012. november
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának elkészítése
2012. október – 2013. február

Tolna Megye Területfejlesztési Stratégiai / Program elkészítése
2013. január – 2013. június

Tolna megyei projektjavaslatok összegyűjtése(projektgenerálás)
2012. október – 2013. június
 
Nyomtatás PDF-be Vissza