„Ez az év a jövőbe tekintésről szól”
Kitüntetéseket adtak át a Megyenapon
 
„Ez az év a jövőbe tekintésről szól” „Ez az év, 2012., a jövőbe tekintésről szól, hiszen a megyei önkormányzat e tekintetben a legfontosabb feladatot kapta: a területfejlesztéssel foglalkozhat”  - jellemzet a megújúló megyei önkormányzatok szerepkörét dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, a Megyenapon. Szeptember 1-jén – hagymányosan – elismerték a kiemelkedő tevékenységet végző Tolna megyei polgárok munkásságát is. A rendezvényen részt vett Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár.
 
I. Lipót császár 1699. szeptember 1-jén adományozott pecséthasználati jogot Tolna megyének: a pecsét rajzolata idővel a megye címerévé vált. Erre a jeles eseményre emlékezve immár tizennegyedik alkalommal zajlott le szeptember elsején a Megyenap, ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlése Szekszárdon, a Vármegyházán.
A közgyűlés a megye társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közoktatási, sport- és gazdasági életében elért kimagasló érdemek és rangos életművek elismerésére megyei kitüntető díjakat alapított. Az elismeréseket minden év szeptember elsején a Megyenapon vehetik át az arra érdemesek.
A közgyűlésen megjelent mintegy 160 főt dr. Puskás Imre köszöntötte:
„A történelem a közös történelmünk, hagyományaink és múltunk közös alapot jelentenek számunkra. Tolna megye egy valóságos tér, amelyhez kötődünk, identitásunk egy kis mozaikja, fontos megélni azt, hogy mi összetartozunk. Ezért fontos a Megyenap. Vártam azt a pillanatot, amikor a gyönyörűen felújított Megyeházába visszatérhet a Megyenap és örülök, hogy ez ma megtörténhetett.” - hangsúlyozta dr. Puskás Imre köszöntőjében.
Az ünnepégen ott volt Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, aki az önkormányzati rendszer átalakításáról beszélt:
„Alapvetően keleti mentalitású, gyökerű nép vagyunk, ugyanakkor gyökeret vertünk itt Európa közepén. Ez a kettős hatás, maga a helyzet, az ebből következő lelki alkat, a folyamatos változtatási kényszer mindig abba a helyzetbe hozott minket, hogy valami újat kellett kitalálnunk.” - jellemezte az önkormányztai rendszer átalakítását ünnepi beszédében dr. Lázár Jánost, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár.
A beszédeket követően sor került a kitüntető díjak átadására. A közgyűlés nevében dr. Puskás Imre, Lázár János, dr. Pálos Miklós megyei közgyűlési alelnök és dr. Bartos Georgina megyei főjegyző adta át a kitüntető díjakat, illetve fejezte ki elismerését.
A testület Babits Mihály-díjat adományozott Decsi Kiss János író-képzőművésznek, a népi hagyományokra épülő, azokat tisztelő alkotói látásmódja, a közösség szolgálatáért tett erőfeszítései, az országosan is ismertté vált szálkai alkotótelep létrehozásában végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréséül.
Beszédes József-díjban részesült dr. Balassa Mária nyugalmazott törvényszéki tanácselnök, honorálva a fiatalkorúak büntetőügyeiben való alapos munkavégzését, bírósági elnökként tanúsított segítőkész, példamutató magatartását.
Bezerédj István-díjban Pintér Szilárd, Csikóstőttős polgármestere, a helyi hagyományokat megőrző településfejlesztő, közösségépítő tevékenysége, az országos elismertséget is szerzett Pajtaszínház létrehozása és kistérségi kulturális centrummá fejlesztése érdekében végzett munkája alapján.
Sipos Márton-díjban Bányai Béla távlovas versenyző, versenyedző, a távlovas sport felkarolása, edzőként elért eredményei, a regionális bajnokság rendszerének kiépítése, a világbajnokság sikeres megrendezése érdekében végzett tevékenysége elismeréséül.
Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője megyei kitüntetést vett át Bakos Béláné igazgatási ügyintéző, Gergely Tiborné szociálpolitikai csoportvezető és dr. Varga Katalin körjegyző.
Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja lett Antal Mária könyvtáros, Gábor Péterné gazdasági igazgatóhelyettes, Scherer Tamás testnevelő tanár és Zsigmond Tiborné nyugalmazott címzetes iskolaigazgató.
Michael Harig, Bautzen járás elnöke és Rittinger Antal, a megye németségének jeles személyisége a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége elismerésében, a Tolna Megyei Németségért nívódíjban részesült. Mindkét kitüntettett rengeteg energiát fektetett a Tolna megyei német nemzetiségi kultúra megőrésébe. Michael Harig hitvallása szerint, a Tolna megye és Bautzen közötti partnerkapcsolat az emberek és kultúrák találkozását, kölcsönös megismerését szolgálja, amely kapcsolatot az intenzív kommunikáció és az idő is egyre szorosabbra fűz.
A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Testülete pedig a Tolna Megye Cigányságáért nívódíjat adományozta dr. Horváth Georgina orvosnak.
fotó:    Gottvald Károly
wj
 
Vissza