"Az ünnep megerősít"
Megyenapot ünnepelt Tolna megye
 
Tizenötödik alkalommal ünnepelte meg Tolna megye a Megyenapot. 1699. szeptember 1-jén I. Lipót császár pecséthasználati jogot adományozott Tolna vármegyének, amely pecsét rajzolata idővel a megye címerévé vált, erre a jeles eseményre emlékeznek ilyenkor Tolna megye polgárai. A hagyományokhoz híven a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyenap keretében tartotta ünnepi ülését, ahol átadták a megyei kitüntető díjakat is. A rendezvény díszvendége, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter volt.
 
Fotó: Kiss G. Péter 
Fotó: Kiss G. Péter
 
„Az ünnep megerősít. A Megyenap egy 230 ezer fős közösség ünnepe, egy közösségé, amelynek a gyökerei a múltba vezetnek. Ugyanakkor nem csak a múltra kell gondolni, ugyanolyan fontos a jelen is, és a jelenben azoknak az embereknek az elismerése, akik sokat tesznek másokért, ezáltal erősítve a közösséget. Az ő munkájuk is hozzájárul ahhoz, hogy előrébb jusson a megye, legyen fejlesztés, munkahely, egzisztencia, ami vonzóvá teszi Tolnát, és itt tartja a fiatalokat.” Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Megyenapon megjelent mintegy 200 résztvevőt.
Fotó: Kiss G. Péter 
Fotó: Kiss G. Péter
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter beszédében az összefogás jelentőségét hangsúlyozta: „Az összefogásnak köszönhetően győzött le az ország régen is minden nehézséget. Az elődök példáját követni kell, és önállóan megoldani a gondjainkat. A kormány az adósságátvállalással az önkormányzatokat mentesítette, a családokat pedig a devizahitelesek megsegítésével és a rezsicsökkentéssel támogatja. A megyében zajló fejlesztések, az úthálózat felújítása, a sport célú beruházások elindítása mind Tolna megye, és ezen keresztül az ország fejlődését szolgálja.”
Fotó: Kiss G. Péter 
Fotó: Kiss G. Péter

A Megyenapon sor került a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított megyei kitüntető díjak átadására.
Fotó: Kiss G. Péter 
Fotó: Kiss G. Péter

Babits Mihály-díj
Az elismerést Kovács Ferenc művésztanár, festőművész vehette át az ifjúság képzőművészeti nevelése terén nyújtott több mint négy évtizedes művészetpedagógiai munkája, a tehetséges gyerekek részére szervezett alkotótelep létrehozása, a megyei gyermekrajz pályázat és kiállítás szervezésében, mentorálásában vállalt szerepe, eredményes szaktanácsadói tevékenysége, valamint festőművészként kifejtett magas színvonalú művészeti munkája elismeréséül.

Beszédes József-díj
A kitüntetést Hamvas István fizikus, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója kapta az atomerőmű nukleáris biztonsági szabályainak kidolgozásában, a zónamonitorozó rendszer fejlesztésében vállalt szerepe, a blokkok teljesítményének növelése és a gazdaságosabb nukleáris üzemanyag ciklus bevezetése terén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, és a Paksi Atomerőmű bővítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül.
A díjjal járó pénzösszeget Hamvas István a Betegápolásért Alapítványnak ajánlotta fel.

Bezerédj István-díj
Az elismerést Dr. Muth Lajos a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója vette át a diabeteszes betegek ellátásában nyújtott gyógyító tevékenysége, az üzemgazdasági szemlélet terén elért eredményei, az oktató kórházi cím elnyerése és a színvonalas orvostovábbképzés megszervezése érdekében végzett munkája, az intézmény térségi szerepének megőrzése és a korszerű betegellátás biztosítása érdekében vállalt kezdeményező szerepe elismeréséül.
A díjjal járó pénzösszeget Dr. Muth Lajos is a Betegápolásért Alapítványnak ajánlotta fel.

Sipos Márton-díj
Csillag Balázs atléta, a Szekszárdi Sportközpont igazgatója középtávfutóként elért eredményei, sportszakmai munkája, Szekszárd sportéletének újjászervezésében vállalt kezdeményező szerepe, eredményorientált, integráló személyisége, különböző társadalmi szervezetekben és sportrendezvények szervezésében végzett odaadó munkája elismeréséül vehette át a magyar sportélet első világhírességei közé tartozó Tolna megyéből származó úszóbajnokról elnevezett díjat.

Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője megyei kitüntetést vehetett át Csík Jánosné pénzügyi osztályvezető-helyettes a közigazgatásban eltöltött négy évtizedes lelkiismeretes szakmai munkája, Tamási város javára végzett magas színvonalú, az önkormányzati költségvetés egyensúlyát biztosító, elkötelezett tevékenysége, következetes és empatikus vezetői magatartása elismeréséül.

Fazekas Márton Józsefné hatósági osztályvezető-helyettes szintén átvehette a Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője díjat a közigazgatás különböző területein végzett négy évtizedes felelősségteljes tevékenysége, a bonyhádi okmányiroda színvonalas működésében, és a választások zavartalan bonyolításában vállalt koordináló szerepe, az ügyfelek és a kollégák iránt tanúsított segítőkész magatartása elismeréséül.

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja megyei kitüntetést kapott Babits Józsefné intézményvezető pedagógusként végzett eredményes tehetséggondozó, ifjúság- és környezetvédő tevékenysége, szociális területen a dunaföldvári alapszolgáltatási központ épületeinek felújítása, bővítése, szakmai megújítása érdekében végzett pályázatírói, szervezői munkája, felkészültsége, lelkiismeretes vezetői munkássága elismeréséül.


Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díjat kapott továbbá Cserna Anna főlevéltáros csaknem négy évtizedes magas színvonalú levéltárosi munkája, a kutatókat segítő levéltári segédletek összeállításában, az intézmény közművelődési feladatainak ellátásában való aktív részvétele, kiemelkedő kutatói és publikációs tevékenysége, a levéltári szakterületek irányításában vállalt szerepe elismeréséül.


Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja kitüntetésben részesült Kovács Józsefné osztályvezető ápoló a szociális ellátás területén kifejtett kiemelkedő és példaértékű munkája, Simontornya és az önkormányzati társulás intézményi ellátási területén nyújtott színvonalas tevékenysége, a gondozottak és a kollégák iránt tanúsított empatikus magatartása, hivatástudata elismeréséül.

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja elismerést vehetett át Vámosi Jánosné vezető szakács a gyulaji általános iskola étkezdéjében végzett négy évtizedes lelkiismeretes tevékenysége, az egészséges és változatos étkezés és a gyerekek igényeinek megfelelő étrend összeállítása iránti törekvése, a települési rendezvényeken vállalt szerepe, pontos munkavégzése elismeréséül.

A Megyenapon átadták a Tolna Megyei Németségért Nívódíjat is.
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a Tolna városi és megyei németség érdekvédelmében, kultúrájának, hagyományainak megőrzésében, ápolásában és továbbadásában kifejtett, több évtizedes felelősségteljes és áldozatos munkájáért Hoós Ernőt részesítette kitüntetésben.
Átvehette a Tolna Megyei Németségért Nívódíjat Keller Antal is a megyében működő német nemzetiségi kórusok zenei kíséretében vállalt több évtizedes áldozatos munkájáért, a hagyományos harmonikakíséreten alapuló német népzene ápolásában, annak továbbadásában kifejtett tevékenységéért.
wj
 
Vissza