Idegenforgalom
2007. augusztus 27.
Tolna megye kedvező turisztikai idegenforgalmi vonzerejét a nyugodt természeti környezet, a vadászat, a népmûvészet, a kulturális értékek, a néprajzi hagyományok és a történelmi borvidék képviseli. A Gemenci-erdõ és a gyulaji rezervátum világhírû. A gyulaji erdõkbõl több világrekordot elérõ dámvadtrófea került már ki, s a gemenci trófeák közül is több nyert aranyérmet.
Bővebben
Ipar, kereskedelem
2007. augusztus 27.
Az Európai Unió országaiban, 2006-ban fellendülés volt tapasztalható, intenzív növekedést mértek a környező országokban is. Magyarországot ezzel ellentétes folyamat jellemezte. A magyar gazdaság növekedése 2006-ban a 2005. évi növekedéshez mérten némileg lassult. A bruttó hazai termék (GDP) előzetes számítások szerint 2006-ban 3,9%-kal nőtt,1) míg 2005-ben 4,2%, 2004-ben pedig 4,9% gazdasági bővülés volt mérhető.
Bővebben
Mezőgazdaság
2007. július 18.
Tolna megye tradicionálisan az ország élelmiszergazdaságának kiemelkedő adottságú alapanyag termelő térsége. A lakosság háromnegyede érintett a mezőgazdasági termelésben. Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek száma 324, míg az egyéni gazdaságok száma megközelíti a 33 ezret. A megye a hazai bruttó termék /GDP/ 2,1%-át adja. A GDP megyei, gazdasági ágak szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható a mezőgazdaság, vad-erdő gazdálkodás és halászat 14,1%-os túlsúlya szemben az országos 5%-os átlaggal.
Bővebben
Kertészet, bortermelés
2007. július 18.
A kertészeti termékek termelése terén az elmúlt években lényegi változások nem következtek be. A megye kiváló adottságú zöldségtermő területekkel rendelkezik, melynek nagysága 4-5 ezer hektárra tehető. A feldolgozó ipari háttér és az integráció hiánya miatt az ebből hasznosított terület mindössze 2000 hektár. Ezen háttér kiépítése nélkül komoly előrelépés nem várható.
Bővebben
Állattenyésztés
2007. július 18.
Tolna megye változatlanul a jelentős állatállománnyal bíró megyék közé tartozik annak ellenére, hogy a létszámcsökkenés az elmúlt években folyamatos volt. A megyében az ország szarvasmarha állományának 4,97%-át, a sertésnek 6,47%-át tartják a gazdálkodók. A 100 ha mezőgazdasági területre jutó szarvasmarha állomány 19,5 db, ugyanez a szám a sertés esetében 141 db, ami mindkét esetben magasabb, mint az országos átlag.
Bővebben
Vadgazdálkodás
2007. július 18.
Tolna megyei vadászatra jogosultak 328813 ha-on folytatnak vadgazdálkodási tevékenységet, összesen 57 területen. A megyében a vadgazdálkodási egységek átlagos nagysága 5.768,6 ha. Az 57 területből 13 területen a tulajdonosi közösség gyakorolja a vadászati jogát, összesen 85 505 ha-on, míg a többi 44 területen haszonbérleti szerződéssel vadásztársaság 243 308 ha-on.
Bővebben
Halászat
2007. július 18.
Tolna megyében halgazdálkodási tevékenység 8448 ha-on történik. A termelést adó vízfelületek két csoportra bonthatók. Első csoportba az üzemtervezett halászati vízterületek tartoznak, amelyek nagysága 5748 ha. A második csoportba a halastavak tartoznak, amelyek nagysága összességében 2700 ha, amely évek óta nem változik.
Bővebben