Kertészet, bortermelés
 
A kertészeti termékek termelése terén az elmúlt években lényegi változások nem következtek be. A megye kiváló adottságú zöldségtermő területekkel rendelkezik, melynek nagysága 4-5 ezer hektárra tehető. A feldolgozó ipari háttér és az integráció hiánya miatt az ebből hasznosított terület mindössze 2000 hektár. Ezen háttér kiépítése nélkül komoly előrelépés nem várható.
 
Sajnálatos módon a megye egyetlen konzervgyára /Paks/ a sikertelen és rosszul végrehajtott privatizáció eredményeként teljes mértékben felszámolódott, így a konzervipari feldolgozás mára teljesen megszűnt. Integrátor hiányában a színvonalas termeltetési konstrukciók is megszűntek. Kivételt képez ez alól a tengelici TENKOP Rt. 150 ha-os spárgaültetvénye. A fűszerpaprika termesztés területi növekedése megtorpant, az eddigi integrátor más tevékenységre való átállásával. A kertészet terén figyelemre méltó a szőlőtermesztés és a hozzá kapcsolódó borászat. Az országos szőlő gyümölcsterület 3.3%-a található a megyében és a 22 borvidékből kettő a Szekszárdi és a Tolnai borvidék. Egyedüli, számottevő előrelépés csak a szőlő-és a gyümölcstelepítés terén tapasztalható. Az agrártámogatásokon belül kiemelt helyen szerepelt, ennek köszönhetően a telepítés nagysága az 1997-2000 közötti időszakban 663 hektár. /Ebből a gyümölcstelepítés 223 ha./. A gyümölcstelepítéseknél továbbra is két faj telepítése a meghatározó, ezek a kajszibarack és az alma. A szőlőnél ez idő alatt a telepítés nagysága eléri a 440 hektárt. A megyei összes szőlőterületéhez képest ugyan nem éri el a szükséges rotációs telepítési nagyságot, de megközelíti azt. Pozitív változásként értékelhető, hogy a telepített fajták, a kurrens, többnyire vörösbort adó világfajtákhoz tartoznak.

Ugyancsak a jó irányú változásnak tudhatjuk be, hogy egyre több magántermelő bővíti, illetve teremti meg a saját palackozású bor előállításának feltételeit és jelenik meg a piacon termékeivel.
 
Ajánlott weblapok:
 
Vissza