Állattenyésztés
 
Tolna megye változatlanul a jelentős állatállománnyal bíró megyék közé tartozik annak ellenére, hogy a létszámcsökkenés az elmúlt években folyamatos volt. A megyében az ország szarvasmarha állományának 4,97%-át, a sertésnek 6,47%-át tartják a gazdálkodók. A 100 ha mezőgazdasági területre jutó szarvasmarha állomány 19,5 db, ugyanez a szám a sertés esetében 141 db, ami mindkét esetben magasabb, mint az országos átlag.
 
Állattenyésztés tekintetében a megyei helyzetkép hasonló az országoshoz. Sajnos a mezőgazdasági összes termelésén belül egyre csökken az állattenyésztési termékek aránya. Ez megmutatkozik az állandósult létszámcsökkenésben és ennek természetes következményeként a vágóállat és állati termék termelés csökkenésében is. Ennek okát elsődlegesen az állattenyésztési tevékenység veszteséges vagy nagyon szerény nyereséget produkáló alakulásában kell keresni.

A megye állattenyésztésének helyzetét hátrányosan befolyásolta a Tolnahús Rt. évek óta tartó válsága.E negatív hatásnak az ellenkezője tapasztalható a szarvasmarha ágazatban, ami bizonyítja azt, hogy egy-egy felvásárlónak, feldolgozónak milyen pozitív befolyásoló szerepe van az ágazatra, ha éveken át korrekt a felvásárlási tevékenysége és fizetési rendje. Ilyen tevékenységet folytat a megyében a Tolnatej Zrt., valamint a Dámtej Zrt.
 
Vissza