Halászat
 
Tolna megyében halgazdálkodási tevékenység 8448 ha-on történik. A termelést adó vízfelületek két csoportra bonthatók. Első csoportba az üzemtervezett halászati vízterületek tartoznak, amelyek nagysága 5748 ha. A második csoportba a halastavak tartoznak, amelyek nagysága összességében 2700 ha, amely évek óta nem változik.
 
A gazdasági társaságok 26,6%-os, a szövetkezetek 21,9%-os, a magán személyek 10,5/-os üzemeltetési arányai az elmúlt években nem változtak. Halhús termelésünk, melyben domináló halfajok a ponty - ez a legjelentősebb -, az amur, a fehér és pettyes busa, a harcsa, a csuka és a süllő a jelenlegi keresletnek megfelelő színvonalon van. Összességében elmondható tehát, hogy Tolna megye természeti adottságaiból, valamint az itt élő emberek mezőgazdasághoz való kötődéséből fakadóan jellemzően agrár beállítottságú megye.

Kihasználva ezen természeti adottságokat, az itt élők hagyományos agráriumhoz való kötődését, a bennük generációkon keresztül felhalmozódott szaktudást és tapasztalatot, megteremtve a megfelelő infrastruktúrát, integrációs és feldolgozóipari hátteret, Tolna megye kiváló minőségű, megfelelő volumenű, exportképes termékek előállítására válhat alkalmassá.
 
Vissza