Az épített környezet állapota
 
Épített környezetünk a település, a helyi és az össztársadalmi működés egészének térbeli lenyomata. Épített környezetünk nem csak a környezeti elemek kedvező, vagy kedvezőtlen állapotát (levegő, víz, zaj, stb.) közvetítve hat az ott tartózkodókra, hanem a lakó-, közösségi-, és egyéb épületek funkcióra való alkalmasságán, állapotán, esztétikumán keresztül is befolyásolja közérzetünket. A települések építészeti minőségének gazdasági potenciál értéke is van, hiszen az épített környezetben éli le a társadalom az életének túlnyomó részét, ennek minősége vonzza vagy taszítja.
 
A megye településszerkezete a gazdasági, társadalmi folyamatok következtében vegyes képet mutat. Az elmúlt évtizedekre a kistelepülések lakosságának (váltakozó intenzitású) városba települése és a megye lakosságának (1980-tól) folyamatos csökkenése volt a jellemző. 1990-ben a megye népességének 49%-a élt a megye városaiban, 1998-ban már 53, 5 %-a. A kedvező helyzetben levő települések fejlődtek, infrastruktúráikat (részben) kiépítették, de többnyire elvesztették a település korábbi karakterét. Ettől jelentősen különbözik a fejlesztésekből általában kimaradt települések képe, ahol a beavatkozások elmaradása esetenként konzerválta az épített értékeket, viszont az állagmegóvásra, felújításra rendelkezésre álló források hiánya a fizikai pusztulást nem állíthatta meg. Ezekben a kis településekben is fellelhetők értékes, a természethez simuló településrészek, amelyek megőrzése, újrahasznosítása a közeljövő egyik lehetősége.

A műemlékek helyzete Tolna megyében 257 országos műemléki egyedi védettségű épület és együttes van (22 népi, 32 kúria-kastély, 3 vár-várkastély, 6 rom, 16 lakóház, 20 középület, 94 templom, 9 lelkészlak-plébánia, 21 szobor-kálvária, 5 istálló-pince-magtár, 26 kápolna-mauzóleum és 3 kolostor-rendház), ezen kívül 2 védett műemléki környezet. Tulajdonjog szerint: 132 egyházi, 43 települési önkormányzati, 10 megyei önkormányzati, 39 magán vagy magánszemélyek társaságai, 7 szövetkezeti,16 állami és 10 állami tulajdonú társasági tulajdonban van. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal országosan évente 100 millió forint támogatást oszt szét a műemlékek darabszáma szerint országosan. Ebből Tolna megyére 2 millió forint jut évente. Ki lehet mondani, hogy az 1997. évi LXXVIII. "Az épített környezet alakításáról és védelméről" szóló törvény céljait jelenleg csak igen töredékesen lehet megvalósítani.
 
Vissza