Környezetbiztonság
 
Veszélyes anyagok szállítása közben kialakuló balesetek
 
Gyakorlatilag előre be nem határolható helyeken következhetnek be a veszélyes anyagok (vegyi, illetve tűz- és robbanásveszélyes) hazai és nemzetközi tranzitszállítások során. A veszélyes anyagok közúti szállítását az ADR -"A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás" - szabályozza a legátfogóbban. Gyakorlatban azonban nem rendelkezünk semmiféle információval a szállítmányok mennyiségéről, milyenségéről, áthaladási időpontokról, konkrét útvonalakról, hogy figyelemmel tudnánk kísérni, netán megelőző intézkedéseket foganatosítani. Ilyen irányú együttműködésünk nincs olyan szervekkel, amelyek ezen szállításokat engedélyezik, lebonyolítják vagy ellenőrzi.
 
Vissza