TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026. sz. „Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése” című projekt
 
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" című konstrukcióhoz kapcsolódó, Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projektben, amely összesen 993 445 067 Ft-ból -melyből 893 445 067 Ft Európai Uniós támogatás, 100 000 000 Ft önerő - valósul meg, Tolna Megye Önkormányzata öt szakképző intézményével  vesz részt. Projektünk a „Dél-Dunántúli régió közoktatási-fejlesztési stratégiája 2007-2013” alapján készült.
 

 

A projekt az érintett térségben a szakképzés rendszerének összehangolását, együttes fejlesztését, közös szakmai programok kidolgozását támogatja a szükséges infrastrukturális beruházások lebonyolításával, a TISZK jogi keretei között. A fejlesztés eredményeként a szakképzés fejlesztésére fordított források hatékonyan kerülnek felhasználásra az intézmények jelenlegi állapota, a munkaerő-piaci, a térség lakossági és a gazdasági szereplők igényeinek megfelelően.

 

A megye adottságai figyelembe véve megkerülhetetlen, hogy a szakképzésben történő fejlesztések meghatározó eleme legyen a hátrányos helyzet, a sajátos nevelési igény kezelése. A TISZK infrastrukturális fejlesztése egyértelműen hozzájárulhat az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtéshez. A modern eszközpark, közte kiemelten az IKT és multimédiás eszközök éppúgy meghatározó elemei a hátránykompenzációnak, mint, a tanulói igényeknek megfelelően kialakított közösségi és tanulási terek. Nem utolsó sorban a fejlesztések megteremtik az egyéni fejlesztés infrastrukturális feltételeit is. A program keretében megvalósuló infrastruktúra illetve eszközfejlesztés eredményeként a központi képzőhelyek a humánerőforrás fejlesztésének központjaivá válnak. Megteremtődik a lehetősége az iskolában vagy a vállalati képzésben dolgozó gyakorlati oktatók közös képzésének. A modern technológiák megismerésében erősödhet e két csoport együttműködése. A szakmai továbbképzéseken túl, az újonnan kialakított termekben lehetőség lesz a pedagógusok módszertani és egyéb (szervezetfejlesztés, projektmenedzsment) továbbképzésének is. Kiépülő új infrastruktúra erősítheti a képzők és a képzésben érdekelt vállalatok kapcsolatát.

 

Főtevékenységeink között szerepel a gyakorlati képzést támogató beruházások (pl, tankonyha kialakítása), valamint a kollégiumi szakképzéshez kapcsolódó fejlesztések. Az utóbbi jelentősége abban van, hogy a székhely intézmény beiskolázási körzete az egész megyére kiterjed, így biztosítani kell a tanulók elhelyezését. A fő beruházás az integrált intézmény székhelyén történik, ahol felújításra kerülnek a tanműhelyek, a kollégium közösségi terei, valamint az udvar. Célunk a meglévő épületek felújítása volt, ezért a hasznos alapterület növekedése csak elenyésző méretű lesz.

A tervezett fejlesztések a megyében, valamint a régióban gazdaságilag életképes szakmára koncentrál (pl, vendéglátóipar a borturizmus miatt) növelve ezzel a beiskolázott tanulók elhelyezkedési esélyeit.

A lebonyolítás folyamán törekszünk arra, hogy minden tagintézményünkben és a térségben erősítsük a jó gyakorlatok elterjesztését, kiemelten az egész életen át tartó tanulásra való ösztönzést.

PROJEKT HELYSZÍNEK (Képek )

TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026

Intézmény neve

Beruházás jellege

Vályi Péter Szakképző Iskola  - Tamási

Épület felújítás:

-          Fornádi tanműhely felújítása

-          Rákóczi utcai tanműhelybázis felújítása

-          Konditerem felújítása

Eszközök beszerzése

Jókai Mór Szakképző Iskola  - Bonyhád

Épület felújítása:

·         2-3 szaktanterem felújítása

·         Tanműhely felszerelése

Eszközök beszerzése

Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola , Gimnázium és Kollégium- Bonyhád

 

Épület felújítása:

·         Tornaterem felújítása

·         2 szaktanterem felújítása

·         Sportpálya felújítása

·         2. emeleti vizesblokk felújítása

Eszközök beszerzése

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola - Szekszárd

Épület felújítása:

·         Tornaterem szociális blokkjának felújítása

·         Alagsorban 4 szaktanterem felújítása (nyílászárók, padozat)

·         Földszint 4 szaktanterem felújítása

Eszközök beszerzése

Szent László Középiskola - Szekszárd

Épület felújítása:

·         Tankonyha , tanétterem kialakítása

·         Kollégium épületben: 2 fémipari alapképző műhely kialakítása, lépcsőház bővítése, zsibongó kialakítása, 5 gyakorlati képzőhely kialakítása, 6-7 iroda kialakítása, pályaorientációs tanácsterem kialakítása, „V” épület és a kollégium összekötése, gazdasági szervezet irodáinak kialakítása, 10 vendégszoba kialakítása

·         „V” épületben: 101-102-es tanterem összenyitása, nagy előadó kialakítása

·         „A” épületben. 2 szaktanterem kialakítása, „TISZK menedzsment” irodáinak kialakítása

·         Udvar felújítása

·         Sportpálya felújítása

Szent László Középiskola - Szekszárd Eszközök beszerzése

 

Eszközbeszerzések:

1.    Szakképzést támogató nagy értékű eszközök

2.    Informatikai eszközök: mobil eszközök, szerverek, személyi számítógépek

3.    Digitális iskolát támogató eszközök

4.    A képzést segítő kiegészítő eszközök

 

 
Kapcsolódó képgaléria:
Hatalmas fejlesztések a TISZK-nél

Hatalmas fejlesztések a TISZK-nél

Nyomtatás PDF-be Vissza