Sajtóközlemény
TIOP-3.1.1/08/01-2008-0026
 
A Tolna Megyei Önkormányzat folytatja a szekszárdi székhelyű Szent László TISZK (SZLTISZK) fejlesztéseit és beruházásait, melyek 2008. decemberében kezdődtek és 2010. novemberének végén zárulnak le. Az Európai Unió és a Magyar Állam közel 900 millió forintnyi támogatást nyújt a fejlesztéshez, melynek eredménye a munkaerő-piac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szakképző intézmény-együttes lesz.
 
A Szent László TISZK a TIOP-3.1.1/08/01-2008-0026 kódszámú (TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések nevű)  projektjének megvalósítása során 2010. januárja és 2010. novembere között öt iskolájában közel 1 milliárd forint értékben valósítja meg infrastrukturális fejlesztéseit. A beruházás a Szent László Szakképző Iskola és Kollégiumot, a TISZK székhelyintézményét (Szekszárd), a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményt (Tamási-Fornádpusztai telephely, Tamásiban a Deák Ferenc utcai és a Rákóczi utcai telephelyek), a Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézményt (Bonyhád), a Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézményt (Bonyhád), és a Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézményt (Szekszárd) érinti.

A Szent László TISZK célkitűzései között szerepel, hogy iskoláiban a tanulólétszám 5000 fő fölé emelkedjen a projekt befejezésekor. A beruházás befejeztével az építkezések eredményeként 571 m2–nyi felújított akadálymentes tanműhelyt adnak majd át, így a jövőben 115 felújított tanműhelyi férőhelyet biztosítanak. 472 m2 alapterületen tantermeket akadálymentesre újítanak fel, a férőhely-kihasználtság így 83 %-osra növekszik. Az SZLTISZK a projektnek köszönhetően 200 db 100 ezer Ft feletti egyedi értékű eszközre tesz szert, így az intézmény által használt eszközök többsége új beszerzésű lesz.

Nem csupán az iskolákban folytatódik a korszerűsítés. A fejlesztéssel érintett kollégiumi helyiségek-udvarok alapterülete 585 m2-rel növekszik, amelynek eredményeként a kollégiumi helyiségek kihasználtsága 85%-ra emelkedik. A fejlesztéssel érintett egyéb iskolai helyiségek és udvarok alapterülete 4917 m2-rel lesz nagyobb. Az infrastrukturális fejlesztések az oktatás minőségét is javítani fogják: becslések szerint például a tanulási képességfejlesztésben résztvevő tanulók aránya eléri majd a 12%-ot.

Miért volt szükség a Tolna megyei szakképző rendszer fejlesztésére? Azért, mert a megye középfokú szakképzésében nagy problémát jelentett a képzés gyenge gyakorlat- és piacorientáltsága, a képzésekben résztvevők nagyarányú lemorzsolódása, a pályakezdő munkanélküliek számának növekedése. Az intézmények kihasználatlan kapacitásokkal működtek, a képzési kínálat párhuzamossága több szakmában is jelen volt. Valós szakmai kapcsolat a szakképző intézmények között alig volt, a tagiskolák a fejlesztéseket egymástól elszigetelten végezték.

Tolna megye gazdasági és munkaerő-piaci szempontból egyaránt hátrányos helyzetben van, felzárkózásának egyik alappillére a versenyképes munkaerőt kibocsátó szakképzési rendszer. A TISZK rendszerének köszönhetően, a szétaprózottság megszüntetésével, integrált rendszerben lehet majd alkalmazkodni a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeihez. A TISZK infrastruktúrájának fejlesztése az elmúlt évek legnagyobb hatású programja a megyei munkaerőpiac szakképzési igényeinek kielégítése érdekében. Ezentúl ugyanis integrált szakképző rendszer elemzi és fogadja a munkaerő-kereslet igényeit, és válaszol rájuk a munkaerőképzés kínálatának folyamatos alakításával.

A Szent László TISZK fejlesztései nem csupán a Tolna megyeieket érinti, hatása az egész Dél-Dunántúli régióra is átterjed. Az M6-os autópálya és a Szent László Duna-híd átadásával Tolna megye gazdasága, munkaerőpiaca és szakképzési lehetőségei megnyíltak a szomszédos régiók irányába. A Szent László TISZK megújuló munkája lehetővé teszi majd, hogy Tolna megye szakképzett fiataljai az egész régióban munkához jussanak.
 
Vissza