Megyei Napló
2008. november 26.
naplo_logo.jpg
Kiadja: Séd Nyomda Nyomdaipari
Kiadó és Kereskedelmi Kft.
Felelõs kiadó: a kft. ügyvezetõje
Fõszerkesztõ: Katona Szilvia
Tördelés: Kertai Edit, Dombi Viktória
Szerkesztõség: 7100 Szekszárd,
Epreskert u. 10., Pf.: 455
Tel.: 74/529-950
E-mail: megyei.naplo@sednyomda.hu
ISSN 1585 – 5481
Bővebben
Tolna Megyei Közlöny 2008
2008. március 19.
kozlony2.jpg

Szerkeszti és kiadja a Tolna Megyei Önkormányzat
A szerkesztésért felelős: Weisz Éva
Felelős kiadó: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Megjelenik elektronikusan
ISSN 1789-2740
Bővebben
 
Nyomtatás PDF-be